Како се „стега“ буџетот на Македонија

Министерот за економија покажа како го „стега“ буџетот на Македонија.

Кога ќе ти кажат да то „стегнеш“ буџетот на Македонија и ти си ја сфатиш работата сериозно.

*Фото: Томислав Георгиев