Подобро да имаш брз одговор на ова прашање

Колку само „јунаци“ настрадале на ова прашање!?