ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЧЕС НА С-в КИРИЛИ МЕТОДИЈ: По веќе од 50% од младите се’ не писмени

Нај новото истражување на „Институтот за Маќедонцки јазик“ и „Заводот За Писменост, Не Писменост и Полу Писменост“ покажа дека во нашата земја владее вистинска епидемија на не писменост, посебно кај по младата популација.

Имено, резултатите добиени од полу годишната теренска работа покажуваат дека секој втор по млад човек е функционално не писмен, односно незнае да чита и пишува, нитузнае основни математички операции.

Факултетите се трудат својто знаење да им го пренесат на студентите, но сепак тие се се по не писмени

Ова е голем проблем за мала земја како Република македонија, но добра вест е тоа што медиумите, посебно електронските, по светено работат на о писменување на своите читатели, од кои голем број се’ по млади луѓе. За тоа, читајте и учете!